MENU

kis-kiss-wild-kitty,2008-100x130

Kis Kiss Wild Kitty

Oil on canvas, 100x130cm, 2008